Gehandicaptenraad Barneveld (GRB)

De Gehandicaptenraad Barneveld (GRB) is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord in de gemeente Barneveld. Onze activiteiten lopen uiteen van het aankaarten van gevolgen van (gemeentelijk) beleid bij de gemeente Barneveld (via de ASD-raad), tot het heel concreet advies geven over toegankelijkheid, vervoer en participatie van mensen met een beperking aan allerlei partijen. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een rolstoel of rollator, of het beschikbaar zijn van voldoende invalide parkeerplaatsen. Ook proberen wij signalen over de kwaliteit van de huishoudelijke hulp, indicering of de verstrekking van voorzieningen op te vangen en daar wat mee te doen.

 

 

 • Wij zijn gesprekspartner van de Gemeente en de Woningstichting
 • Wij geven gevraagd en ongevraagd ons advies aan de gemeente en/of belanghebbende instellingen
 • Wij voeren onderzoeken uit op het gebied van verkeer en toegankelijkheid
 • Wij zijn onafhankelijk en werken alleen met vrijwilligers.

 

Meer over de Gehandicaptenraad Barneveld...

De GRB ondersteunt de ASD-raad en onderhoudt contacten met haar achterban. Daarom zitten er ook leden van de GRB in de ASD-raad. Zo worden de lijntjes kort gehouden en kan er adequaat en snel op ontwikkelingen worden ingesprongen.

Door werkbezoeken en vergaderingen bij zorg –en welzijnsinstellingen te organiseren, willen we proberen om zoveel mogelijk te weten wat er speelt in de gemeente Barneveld.We zijn onafhankelijk van de gemeente Barneveld.

Recente artikelen

Week van de Toegankelijkheid 2023

Geschreven door Gehandicaptenraad Barnev nieuws


zaterdag 7 oktober 2023

Op vrijdag 6 oktober 2023 vond de ervaringsronde met Burgemeester en Wethouders van Barneveld plaats.


Week van de toegankelijkheid 2022

Geschreven door Gehandicaptenraad Barnev nieuws


zaterdag 8 oktober 2022

Ambtenaren van de gemeente Barneveld konden vrijdag ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten of slechtziend te zijn.


Blogarchief

Werkgroep Verkeer en Toegankelijkheid

VerzendenDe werkgroep Verkeer & Toegankelijkheid heeft als doel:

 • Een drempelvrij Barneveld
 • De sportaccommodaties toegankelijk maken voor mindervaliden
 • Het centrum en de culturele gebouwen toegankelijk maken
 • Voldoende invalideparkeerplaatsen
 • Veilige verkeersituaties
 • Begaanbare wegen voor mindervaliden

 

De werkgroep bestaat uit een team van vrijwilligers met kennis van zaken. De meesten zijn door hun invaliditeit ervaringsdeskundigen geworden.

De werkgroep werkt actiematig en heeft zo’n 4x per jaar overleg met elkaar en de gemeente over lopende en nieuwe zaken.  De contacten zijn op uitvoerend niveau zodat de bevindingen direct kunnen worden besproken op haalbaarheid en uitvoeringstermijn.

Enkele voorbeelden:

 • Het inventariseren van de invalidenparkeerplaatsen in het centrum van Barneveld op aantal, formaat en ligging. -> De uitkomsten van deze onderzoeken zijn aan de betreffende ambtenaren overhandigd en de opvolging is uitgevoerd.
 • Toegankelijkheid toetsen van de stations in Barneveld
 • De GRB is actief als lokale tester voor de app "Ongehinderd"
 • Jaarlijkse deelname aan de week van de toegankelijkheid.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de werkzaamheden van de werkgroep Verkeer & Toegankelijkheid. Mocht u zelf een vraag en/of melding hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op.