Activiteiten

De Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB) wil zo goed mogelijk op de hoogte zijn en blijven over onderwerpen die senioren in de gemeente Barneveld bezig houden.
Dat gaat niet vanzelf, dus wordt opgelet en met regelmaat geluisterd en nauwkeurig gekeken naar de gemeentelijke instanties die op dit terrein regels en voorschriften voor senioren maken en naar buiten brengen. Beleidsstukken zijn soms moeilijk te lezen. Daarom doet de Stichting haar uiterste best informatie voor senioren toegankelijk te houden door uitleg via de moderne middelen en gewoon via krant of tijdschrift. Een werkgroep van de Stichting (Senioren Samen) bevordert door het jaar heen, zoveel mogelijk deelname van senioren in de Barneveldse samenleving door het houden van bijeenkomsten.
De SSB, met daarin een 15-tal vertegenwoordigers van organisaties/instellingen die raakvlakken hebben met de doelgroep, vergadert vier maal per jaar.