Activiteiten

De klankbordgroep Werk en Inkomen heeft als belangrijkste doel om op te komen voor de belangen van de mensen die tot de sociale minima behoren. Leden van de klankbordgroep zijn zowel ervaringsdeskundigen als mensen die als veel met de doelgroep te maken hebben (bijvoorbeeld via Hulp aan elkaar en het Sociaal juridisch steunpunt). De klankbordgroep volgt de ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen zowel vanuit de landelijke als plaatselijke overheid. Zij zal gevraagd en ongevraagd adviseren naar de gemeente over onderwerpen die van belang zijn voor de doelgroep. Deze adviezen worden als eerste besproken in de Wmo-raad waarna ze formeel aan de gemeente worden uitgebracht. De Klankbordgroep ervaart het als haar taak om een vinger aan de pols te houden voor de sociale minima met als doel om het leven sociaal aanvaardbaar te houden en waar mogelijk te verbeteren. In een tijd van bezuinigingen heeft deze groep het extra moeilijk, want men zit vaak al op het sociale minima. Werk en inkomen....het scharnierpunt in de samenleving.....de klankbordgroep doet zijn best een bijdrage te leveren aan een goed functionerend ondersteunend netwerk van organisaties en processen. Voorzitter van de klankbordgroep is Geurt Schut.

De vergaderingen van de Klankbordgroep staan in de ASD agenda.