Beleidstukken

In de beleidstukken kunt u lezen welke adviezen de Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebracht aan de gemeente Barneveld en wat de plannen zijn voor de komende jaren.

 

Jaarplan

 Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Vanaf 2015 wordt een jaarplan gemaakt voor de 3 werkterreinen van de ASD. Lees hier de jaarplannen.

Jaarplan 2018

Jaarplan 2017

Jaarplan 2016

Jaarplan 2015

 

 

Jaarverslag

Elk jaar wordt verslag gedaan. Het verslag over 2015 is het eerste verslag als 'Adviesraad Sociaal Domein' en kenmerkt zich door de omvorming naar de ASD en het vormgeven aan achterban contacten volgens de nieuwe opzet.

Lees hier het 2016 jaarverslag

Lees hier het 2015 jaarverslag

Oudere Jaarverslagen Wmo-raad

Elk jaar wordt verslag gedaan. Voor oudere jaarverslagen kunt u met de secretaries contact opnemen.

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012