Beleidstukken

In de Jaardocumenten kunt u lezen welke adviezen de Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebracht aan de gemeente Barneveld en wat de plannen zijn voor de komende jaren.