Leden ASD

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties. De Wmo-raad draagt nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein voor aan het college van B&W. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid om twee keer herkozen te worden. De maximale zittingstermijn is dus twaalf jaar.

Elk lid van de ASD heeft zijn/haar aandachtsgebied en specifieke achterban om contact mee te onderhouden. In het beleidsplan / jaarplan vind u de verschillende domeinen.

Belangstelling voor de ASD? Klik hier voor vacatures.

Naam: Arjen Bouwmeester (1963)

Taak: voorzitter

Vanaf begin 2013 in de rol van voorzitter actief binnen de Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo-raad). Na een aantal bestuurlijke functies bij de Woningstichting Barneveld, Verpleeghuis Norschoten en de plaatselijke Rabobank kwam de Wmo-raad op mijn pad. Om kort te gaan: geen nee kunnen zeggen resulteerde in de rol van voorzitter. Vanaf 1987 woonachting is Barneveld met mijn gezin (getrouwd met Connie , 2 kinderen). Van huis uit "Financial", opleiding tot Register-accountant en tegenwoordig actief als zelfstandig ondernemer (interim en advies opdrachten). Doel is om samen met de ASD-leden een bijdrage te leveren aan de uitdagingen die in deze dynamische tijd gevraagd en ongevraagd op het ASD-pad komen. Onafhankelijk, met aandacht voor en input van de Barneveldse burger onze lokale overheid adviseren en scherp houden

Arjen  Bouwmeester

Arjen Bouwmeester (Voorzitter)


Naam: Bram Roggeveen (1948)

Taak: lid Wmo / Senioren

Ik ben getrouwd en vader van twee dochters en twee zoons. Sinds 1 mei 1985 woon ik in Barneveld.
Na mijn studies rechten en sociale wetenschappen ben ik steeds werkzaam geweest in o.a. het welzijnswerk en de gezondheidszorg. Zo heb ik gewerkt bij het ministerie van CRM en bij de gemeenten Rijswijk en Barneveld. Tenslotte heb ik mijn loopbaan bij Norschoten afgesloten.
Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk mogen doen op bovengenoemde werkvelden. Ook als mantelzorger heb ik de nodige ervaring opgedaan.
In mijn werkzame leven heb ik geprobeerd om het welzijn van de mensen die het nodig hebben te bevorderen.
Nu ik gepensioneerd ben, vind ik het fijn om mijn ervaring te benutten in dienst van de samenleving in het algemeen en binnen de ASD in het bijzonder. In de ASD komen alle werkvelden van zorg en welzijn samen, die voor mij heel bekend zijn.
Samen met Greetje Brugman mag ik de belangen van en voor ouderen behartigen.

Bram Roggeveen

Bram Roggeveen (Lid)


Naam: Ben Oorsprong (1969)

Taak: portefeuillehouder Lichamelijke beperking

Mijn visie is een inclusieve en toegankelijke maatschappij voor iedereen. Mijn doel is om kennis en ervaring, vaak in samenspraak met de Gehandicaptenraad Barneveld, zo effectief mogelijk in te zetten voor de medemens. Ik verwacht dat mijn kracht ligt bij het inzichtelijk maken van de consequenties van wetten en regels.

Sinds 2009 ben ik actief lid van de Gehandicaptenraad Barneveld (GRB). De GRB informeerd en ondersteund de ASD waar nodig.

 

Ben Oorsprong

Ben Oorsprong (lid)


Naam: Jan Vogel (1959)

Taak: Secretaris en portefeuille mensen met een beperking

Het is van groot belang dat het beleid van de gemeente Barneveld voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving goed aansluit bij de vraag en de behoeftes, dit in een tijd waarin veel veranderd is en waar veel verlangd wordt van de plaatselijke overheid om goede en acceptabele voorzieningen te hebben. Het zijn juist de kwetsbare mensen in onze samenleving waarvoor ik mij graag wil inzetten en hun ontmoeten en signalen meenemen.

Ik heb de veranderingen in de zorg van dichtbij meegemaakt en door mijn jarenlange ervaring in de gehandicaptensector en het (speciaal)onderwijs wil ik graag deze kennis  gebruiken om nieuw en bestaand beleid te toetsen voor deze doelgroep.

Jan Vogel

Jan Vogel (Secretaris)

E-mail

Naam: Natalie Pater 

Taak: lid portefeuille WMO/Jeugdwet/psychiatrische aandoeningen
 

Natalie Pater (lid)


Naam: Jan Boute (1951)

Taak: lid, portefeuillehouder Mantelzorg

 

Ik ben getrouwd en heb 3 dochters die met hun partners inmiddels het ouderlijk huis hebben verlaten.
Vanaf mijn 18e jaar tot 2009 ben ik werkzaam geweest in de hotel- en restaurantsector. Het grootste deel daarvan ben ik hotelmanager geweest voor studenten binnen het internationaal onderwijs in Enschede en Barneveld.
Vanaf 2009 zet ik mij vrijwillig in voor de inwoners die vallen onder de minima en hulp nodig hebben op het gebied van recht, belastingzaken en formulierenhulp.
Ook voor degenen die gebruik maken van de Voedselbank in Barneveld ben ik bestuurlijk actief.
Daarnaast ben ik bestuurlijk actief voor een tuinvereniging en een Kulturhuis in Scherpenzeel.
Na 10 jaar actief geweest te zijn voor het sociaal juridisch steunpunt en de klankbordgroep Wmo, wil ik mij nu als lid van de Adviesraad Sociaal Domein inzetten voor de mantelzorger. Zowel jong als oud door hen binnen deze raad een stem te geven.

Jan Boute

Jan Boute (penningmeester)


Naam: Ali Kaptein

Taak: Ouderen

 

Sinds 2021 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Waar ik mij wil inzetten voor ouderen.

Bij Kruiswerk West Veluwe heb ik ruim 25 jaar met veel plezier gewerkt. Daarna heb ik nog een aantal jaren bij het CIZ mogen werken. Beide functies als administratief medewerker. Na mijn pensionering ben ik vrijwilligers werk gaan doen, o.a. bij een zorginstelling. Ik heb daarvoor een cursus gevolgd als vrijwillig ouderen adviseur. Door mijn vrijwilligers werk kom ik veel in aanraking met ouderen. En oud worden geeft vaak wat problemen, bij deze groep mensen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. En niet elke ouder heeft iemand die hen kan bijstaan. Waar mogelijk probeer ik samen met hen mee te denken en/of een oplossing te zoeken.

De mogelijkheid om gevraagd of ongevraagd advies te geven, spreekt mij dan ook aan. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

Ali Kaptein

Ali Kaptein (Lid)


Naam: Wim Moggre (1962)

Taak: lid / portefeuillehouder kerken

Mijn naam is Wim Moggré en heb namens de kerken in de gemeente Barneveld zitting in de Adviesraad Sociaal Domein. Ik woon al ruim 32 jaar in Barneveld, samen met mijn vrouw. Onze kinderen zijn inmiddels de deur uit. Naast mijn werk als beleidsadviseur Wonen bij een gemeente ben ik tevens voorzitter van het Diaconaal Netwerk Barneveld, een samenwerking van 15 diaconiën van kerken in de gemeente Barneveld. Heeft u vragen die betrekking hebben op de rol van de kerken binnen de ASD, neem gerust contactb op via het algemene mailadres van de ASD.

Wim Moggre

Wim Moggre (Lid)