Over ASD

Adviesraad Sociaal Domein wil een brugfunctie vervullen tussen de burger en de gemeente Barneveld. Een brugfunctie die het meest concreet vorm krijgt door het geven van gevraagde of ongevraagde adviezen aan de gemeente. Gevraagde adviezen als de gemeente belangrijke zaken wil wijzigen in het sociaal domein. Ongevraagde als de Adviesraad Sociaal Domein constateerd dat er verbetering nodig is. Adviezen worden vaak formeel uitgebracht zodat iedere burger maar ook de gemeenteraad er kennis van kan nemen. Vaak zal de ASD ook zaken eerst informeel bespreken in het overleg met de wethouder.

De adviesraad Sociaal Domein vervult een belangrijke signaalfunctie voor knelpunten en verbeterpunten. Maar ook nieuwe ideeën kunt u bij de ASD inbrengen. Het is daarom belangrijk dat de ASD veel contact heeft met de achterban. De ASD is er voor en namens u, schroom dus niet om contact op te nemen.

De ASD is geen klachten bureau maar zal altijd kijken of een voorstel of idee brede impact  heeft.