ASD platforms

De Wmo-raad is het overkoepelend overlegorgaan voor de gemeente. Om goede contacten te onderhouden met onze achterbannen kennen we de volgende Wmo-platforms.

/contact

Kerken

Het Wmo-platform kerken heeft als doel om de samenwerking tussen de burgerlijke gemeente Barneveld en de kerken in Barneveld te bevorderen. Het gaat hierbij om het sociale beleid en de wederzijdse rol en verantwoordelijkheid tussen de burgerlijke gemeente en de kerken. Periodiek wordt er een nieuwsbrief opgestelsteld en belangrijke informatie verzameld.

Informatie pagina kerken

 

Ouderen

De Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB) zet zich in voor alle senioren in de gemeente Barneveld. De raad vormt in nauw overleg met de ouderenbonden haar mening over onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn en brengt deze naar voren bij de gemeentelijke ‘Adviesraad Sociaal Domein' van Barneveld.
Ook welzijnsinstellingen, zorgcentra en overige organisaties die voor senioren van belang zijn, betrekt zij in haar meningsvorming en zienswijze.

Informatie pagina ouderen

 

Werk en inkomen

Werk en inkomen....het scharnierpunt in de samenleving.....de klankbordgroep doet zijn best een bijdrage te leveren aan een goed functionerend en ondersteunend netwerk van organisaties en processen.

Informatie pagina Werk en Inkomen

 

Jeugd

Meer Informatie volgt.  

Gehandicaptenraad

De Gehandicaptenraad Barneveld (GRB) is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord in de gemeente Barneveld. De activiteiten lopen uiteen van het aankaarten van gevolgen van (gemeentelijk) beleid bij de gemeente Barneveld (via de Wmo-raad), tot het heel concreet advies geven over toegankelijkheid, vervoer en participatie van mensen met een beperking aan allerlei partijen. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een rolstoel of rollator, of het beschikbaar zijn van voldoende invalide parkeerplaatsen. Ook probeert de GRB signalen over de kwaliteit van de huishoudelijke hulp, indicering of de verstrekking van voorzieningen op te vangen en daar zonodig wat mee te doen.  

Informatie pagina Gehandicaptenraad Barneveld