Vrijdag 11 oktober 2019 heeft de Gehandicaptenraad Barneveld weer haar jaarlijkse "Week van de toegankelijkheid" toets uitgevoerd.

Het thema van de week van de toegankelijkheid 2019 is: DOEN WAT JE ZELF WILT

De GRB heeft daarom besloten de horeca van Barneveld te toetsen op de toegankelijkheid. Voorafgaand aan de toetsing werden de te bezoeken horeca ondernemers via mail geinformeerd over de toetsing. De reactie van de ondernemers was divers en varieerde van "wat een super initiatief" tot totaal geen reactie.

Het team van onderzoekers bestond uit 4 personen en een hulphond. De toetsings eisen zijn gebaseerd op basis van “Handboek voor toegankelijkheid” (7e druk).
De resultaten van de toetsing zijn terug te vinden in de app Ongehinderd