Adviesraad Sociaal Domein Barneveld

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Barneveld.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is vanaf 1 januari 2015 de opvolger van de Wmo-raad. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders op het terrein van jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. De ASD bestaat uit Barneveldse burgers die affiniteit hebben met het sociaal domein en betrokken zijn bij hun doelgroep.

Direct naar de laatste ontwikkelingen? KLIK HIER

Volg @ASDBarneveld

Lees meer